«

»

Ara 03

DEVLET (1)

DEVLET (1)

Bir hukuk terimi olarak devlet, belirli bir milletin, belirli bir ülkedeki egemen (hâkim) varlığının örgütlenmiş biçimi demektir. Tanımın üç unsur üzerine kurulduğu açıktır: Belirli bir millet (insan unsuru), belirli bir ülke (toprak unsuru), egemenlik (iktidar unsuru).

Devleti oluşturan üç unsuru Türkiye Cumhuriyeti’ne uygularsak şu sonuç ortaya çıkar:

  1. Belirli bir millet: Türk milleti.
  2. Belirli bir ülke: Türkiye.
  3. Egemenlik: Türk milletinin ülke içindeki hâkimiyeti, Türkiye’nin dış ülkelere karşı bağımsızlığı.

Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milletinin Türkiye’deki egemen ve örgütlü varlığı demektir.

“Belirli bir millet”in Türk milleti olduğu, Anayasanın başlangıç bölümünde “Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa” ifadesiyle belirtilmiştir.

“Türk milleti”nin tanımı da Anayasanın 66. maddesinde yapılmıştır: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.”

“Belirli ülke”nin Türkiye olduğu, Anayasanın başlangıcındaki “Türk vatanı” ve 3. maddedeki “Türkiye Devleti” ibarelerinden açıkça bellidir.

“Egemenlik” kavramı ise Anayasanın 6. maddesinde belirlenmiştir: “Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, Egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.” 

 

Alıntı