«

»

Nis 08

“Camiler Kapatıldı” İftirasına Tarihten Gelen Cevap

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başbakan Erdoğan’ın camiler kapatıldı iddiasına tarihten gelen cevap:
Türkiye’de camilerin kapatılması iddiasının kaynağı Suriye’dir. O dönemde Hatay’ın Türkiye’ye katılmasını engellemeye yönelik olarak İngiliz ajanları tarafından ortaya atılmıştır. Bugün de devam ettirilmektedir. İçel Milletvekili S. Fikri Mutlu 27 Mayıs 1937’de TBMM’de Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün bütçesi konuşulurken şu konuşmayı yapmıştır: “Arkadaşlar; tekrar huzurunuza gelmekten maksadım, kısaca bir noktayı aydınlatmak içindir. O da taşı, toprağı, suyu, içinde yaşayan insanları, 40 asırdan beri Türk olan Hatay’daki ırkdaşlarımızın temiz ruhlarını bulandırmak ve zayıflandırmak için bir takımı Suriye’de yaşayan ve hain maksatlar peşinde koşan insanların güya Türkiye’de camiler kapatılıyor, camiler yıkılıyor diye mütemadiyen propaganda yapmakta olduklarını çok yakından işittik. Yeni Türkiye, memleketin imarı, irfanı ve daha birçok yenilikler uğrunda birçok para sarf etmek ihtiyacında olduğu bir devirde bulunuyor. Böyle bir devirde görüyor ve anlıyoruz ki 300 küsur bin lira yalnız camilerin tamirine, saltanat devrinin ihmal ve teseyyübüne uğramış camilere sarf edilmiştir. Oradaki hain düşüncenin havayı bulandırmak istediği gibi, Türkiye’de camilerin kapatılmamış olduğunu, buradan aydınlatmak istiyorum.” (Salim Yavaşoğlu)
 
1924-1935 tarihleri arasında tamir edilen camiler olduğu gibi 1941 ve sonrası tamir edilen camiler bulunmaktadır. O dönem bin liranın altında harcama yapılan camiler listeye alınmamıştır.
 
 
 belge2
belge3
 
 
 
Kaynak: http://www.yg.yenicaggazetesi.com.tr/habergoster.php?haber=82115