«

»

Mar 16

BİR YİĞİT

BİR YİĞİT

 

Bir yiğit

Gönlü olabildiğince engin

Bir vatana, bir hilale sevdalanır

Bir yiğit

Tarihlerde yiğitliğiyle zengin

Yüceliğini dağlar bile kıskanır

 

Bir yiğit

Karanlığın kurşun olduğu yerde

Yüreğinde barındırır milleti

Bir yiğit

Vatan için, bayrak için siperde

Yirmisinde arzuluyor cenneti

 

Bir yiğit

Oğuz’un, Fatih’in, Atatürk’ün neslinden

Vatanına göz koyana kükrüyor

Bir yiğit

Sarsıyor dünyayı yürek sesiyle

Gerçek Atatürkçülük işte bu diyor

 

Bir yiğit

Zalimlere başkaldırmış her zaman

Kanıyla yok ediyor bütün zulmeti

Bir yiğit

Haksızlığa asla vermemiş aman

Esarete denk sayıyor minneti

 

Kenan ŞAHBAZ