«

»

Eki 05

BEYİN GÖÇÜ (BRAİN DRAİN)

BEYİN GÖÇÜ (BRAİN DRAİN)

 

Türkiye’den gençlerin gitmesinin dört temel sebebi:

Türkiye genç beyinleri kaybediyor.

  1. Genç araştırmacılara maddi ve manevi imkan veremiyor. Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı son yıllarda artmakla birlikte, halen OECD ortalamasının yarısı kadardır. 2016 yılında AR-GE harcamalarının GSYH’ye oranı, yüzde olarak; Hindistan’da 7.5, Çin’de 6.3, ABD’de 2.8, AB ortalaması 1.8’dir. Türkiye’de ise 0.9’dur.
  2. OECD her yıl 35 üye ülke için gençlerde “işsiz ve eğitimsiz genç” oranlarını açıklıyor. İşsiz ve eğitimsiz genç oranı en yüksek olan ülke Türkiye çıkıyor. Türkiye için bu oranlar OECD tarafından 2013 yılında yüzde 29.8, 2015 yılında yüzde 28.4 olarak açıklandı. Türkiye’den sonra ikinci sırada Yunanistan ve İtalya geliyor.

TÜİK de 15-24 yaş gençlerde işsizlik oranını genelde yüzde 20 ve istihdamda ve eğitimde olmayan gençler oranını da yüzde 28 dolayında açıklıyor.

İşsiz kalan gençler çıkış yolu için gidiyor.

  1. Üniversitelerde ve kamuda liyakat esası kalmadı. Üniversite rektör atamalarından ve kadro tahsislerinden bu durumu daha net görebiliyoruz. Kamuda ve üniversitelerde tek kriter siyasi yandaşlıktır. Aslında devlete çöreklenen FETÖ sorununda da bunun zararlarını yaşadık. Çünkü onlar da kadroları liyakate göre değil, tarikata göre doldurmuşlardı.

Siyasi kayırma geçmişte de vardı. Fakat uzmanlık gerektiren işler için liyakat aranırdı. Yandaş kayırmanın liyakatin önüne geçmesi cumhuriyetin hiç bir döneminde bugünkü kadar çarpıcı olmamıştır.

Maalesef Türkiye gibi toplumlar, siyasi tuzak olarak istismar edilen ve aslında İslam’a da zarar veren, İslami kurallar ve yorumlarını tartışmaktan “gençler neden gidiyor?” sorusunu tartışmaya zaman bulamıyor.

 

 

Alıntı