«

»

Ağu 06

“Ben o Hâkim’den Korkarım!”

ac5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ben ‘O’ Hâkim’den korkarım!”
Abdülhamit zamanında, en mühim mahkeme, padişah olduktan sonra Abdülaziz’i hal edenlerin, “onu katlettiler” töhmeti ile verildikleri mahkemelerdir. Bu mahkemede sürgün cezasına çarptırılanlar olduğu gibi, beraat edenlerde olmuştur. Beraat edenler arasında Abdülhamit’in muhalifi Namık Kemal’da vardı. “Abdülhamit, 3-4 düşmanından biri olan Namık Kemal’i beraat ettiren mahkeme reisi Abdüllatif Suphi Paşa’ya hiçbir zaman kin bağlamadığını mahkemeden sonra Paşa’yı üç defa Evkaf, iki defa Maliye ve bir kere de Ticaret Nâzırı yapmak suretiyle göstermiştir.” Abdüllatif Suphi Paşa, Namık Kemal’e beraat kararı verdiğini söyleyince kızı, “Baba Hünkârdan korkmadın mı? Diye sorunca, Paşa: “Bir Hâkim vardır ki, huzuruna yarın Hünkâr da, Paşa da, ben de çıkacağız. Ben o Hâkim’den korkarım kızım!” demiştir.
Yine Namık Kemal bir arkadaşına şunu anlatmıştır. “Dün akşam sen gittikten sonra buraya Zaptiye Nâzırı Müşir Hamdi Paşa geldi. “Beyefendi, kabahatiniz affedildi. Size beş bin kuruş maaş bağlandı. Girit’te oturacaksınız. Şura-yı Devlet azalığından biriken paranız da verilecek.” Dönüp giderken ben: “Paşa hazretleri, Girit’te oğlumu okutacak mektep yok. Midilli’de oturmama müsaade etmezler mi acaba?” Dedim. “Arzedeyim,” dedi gitti. “Midilli’ye gönderildim…”
 
Kaynak: Türk Siyasi Tarihi / Tahsin Ünal