«

»

Ara 14

“ASİL TÜRK!”

“ASİL TÜRK!”

“İstanbul Bahçekapı’da meşhur bir terzihanenin sahibi olan Macar Mösyö BAK, aralarında İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Rum, Ermeni ve Yahudi bulunan bir topluluğa şunları söylemiş:

“- Ticarethanemizde çalışan bir Türk, harbe giderken; daha evvel aldığı on, on beş lira borcu veremeyeceği için özür diledi. Fakat harpten sağ dönerse kendisinin, şehit düşerse ailesinin mutlaka bu borcu ödeyeceğini söyledi.”

Umumi Harp bittikten sonra bir gün bir delikanlı ziyaretime geldi. Bize borçlu Türk’ün oğlu olduğunu söyleyerek:
“- Babam harpte şehit oldu. Vasiyeti gereği borcunu getirdim. Paramız olmadığı için daha evvel getiremedim, kusura bakmayın!” dedi…
Ben parayı almamakta ısrar edince, delikanlı çok müteessir oldu. Ve:

“- Babamın vasiyetidir. Eğer almazsanız onun ruhu muazzep olur. Bu bir namus borcudur!” dedi.
Mösyö BAK, hadiseyi anlatırken gözleri yaşarmış ve sözlerini şu cümleyle bitirmiş:
“- Efendiler! Dünyanın en asil, en doğru, en namuslu milleti Türk milletidir.”

Alıntı: Haziran 1951 tarihli sayılı “Tarih Hazinesi” dergisinden

O DOĞRULUĞU, O NAMUSU, O ASALETİ ASLA KAYBETMEYİN!