«

»

Mar 07

Ziya Paşa’dan

Ziya

 
  •  Ziya Paşa, Türk yazar, şair ve devlet adamı. Asıl ismi “Abdülhamid  Ziyaeddin” dir. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en önemli devlet adamlarından birisidir ve en çok eser veren Tanzimat çağı yazarlarındandır.  
 
 
 
 
Gazel 7
1.Diyâr-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
(Kafirler ülkesini gezdim mamur şehirler saraylar gördüm)
 
Dolaştım mülk-i İslâmı bütün viraneler gördüm
(İslâm diyarını gezdim baştan başa harabeler gördüm)
 
(Terkîb-i Bend’den)
6.Bi-baht olanın bağına bir katresi düşmez
(Bir tanesi bile bahtsız kimselerin bağına düşmez)
 
Bârân yerine dürr-i Güher yağsa semâdan
(Eğer yağmur yerine inci (elmas) yağsa gökten)
 
 
7.Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
(Olgunluğa erişmiş kişileri çekemez kıskanç olanlar)
 
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan
(Yarasa gözü gibi ışığa dayanamaz gözleri kamaşır)
 
 
11.İdrâk-î meâli bu küçük akla gerekmez
(Bu küçük akıl, o yüce anlamı çözmeye, kavramaya yetmez)
 
Zîrâ bu terâzû o kadar sikleti çekmez
(Çünkü o ağır meseleyi bu terazi kaldırmaz)