«

»

Şub 13

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

 

* “Namaz nedir? Edep ile huzuruna çıkarak//Bizi yoktan yaratana gönlümüzü açmaktır//Bu dünyanın çirkin, iğrenç işlerinden bıkarak//Bir lahzacık arşa

uçmak, cehennemden kaçmaktır.” Ziya Gökalp                                     

* “Gitme diyebilecek kadar güçlü olmalı insan hayatta. Çünkü hiç kimse kaybettiklerini unutabilecek kadar güçlü değil aslında.” Victor Hugo          

* “Elde edilecek bir şey olduğunda, kimse doğruyu söylemez!” Elizabeth Bowen

* “Dâhi kişi, bana dâhilik aşılayabilendir.” Paul Valery

* “Sizden önceki kavimleri helak eden şey şuydu: İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseydi hemen cezalandırılırdı. Ama suçlu kişi güçlülerden (eşraftan) biri olsaydı o cezadan (bir şekilde yol bulunup) muaf tutulurdu” Hz. Muhammed (Sav)

* “Kamus bil milletin namusudur, ‘Kamusa’ dokunan el Namusa dokundu” Cemil Meriç

* “Nefret, taşınamayacak ağır bir yüktür.” Martin Luther King                                                                          

* “Türkler Ermenilerden daha fazla katliam kurbanı olmuştur.” Fransız yazar Yves Benard!                  

* “Gelecek nesillerin Türkiye’de cumhuriyetin ilan günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında yine, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların

yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilakis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların

hakiki zihniyetlerini tahlil ve tespitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.” M.Kemal Atatürk