«

»

Tem 06

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

* “Kendisi muhtacı himmet bir dede
Nerde kaldı ki gayrıya himmet ede…”Şair Ali Rıza Erhan

* “Mutlu olan, başkalarını da mutlu kılar.” Anne Frank 

* “Ders verilmez, alınır.” Cesare Pavese 

* “Akıl odur ki, ede düşmanını kendine dost.” İzzet Molla 

* “Kuşkular, en kötü gerçekten daha zalimdir.” Moliere 

* “Adalet olmayınca devlet büyük bir çeteden başka nedir ki?” Aurelius Augustinus

* “Bizi pişiren ıstıraptır. Gezip tozmak değil.” Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

* “Onlar, şerrinden emin oldukları için, dostlarını kendilerinden uzak tuttular.

Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de; düşmanlarını yakın tuttular.

Yakın tuttukları düşmanları dost olmadı. Ama uzak tuttukları dostları düşman oldu.

Herkes düşman safında toplanınca yıkılmaları mukadder oldu.”

Emevîlerin yıkılıp Abbasîlerin başa geçmesinde büyük rol oynayan: Horasanlı Ebu Müslim