«

»

Nis 06

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

* “Paralı aptalın dalkavuğu çok olur.” Helen Rowland

* “En gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır.” M. Kemal Atatürk

* “Çağdaş bir millet, müspet ilimlerle düşünen varlık demektir. Felsefenin, müspet ilimlerle zıt olmamak mecburiyetinde bulunması, onu ilimlerle sıkı bağlılık halinde

bulundurur. O halde çağdaş bir millet, düşünmeye veda etmek istemiyorsa mutlaka müspet ilimlere doğru gitmesi lazımdır.” Ziya Gökalp

 * “Yüce Tanrı’nın devlet güneşini burçlarından doğurduğu, adını kendisinin verdiği ve dünyanın hâkimiyetini bıraktığı millete verdiği isimdir. Bu isim Türk’tür ve onunla güçlü

bir bağ kurulur.” Kaşgârlı Mahmut

* “Ben bir Türk’üm Din’im cinsim uludur.” Mehmet Emin Yurdakul

* “Tarih şuuru, medeni bir milletin muhitinde asırlardan beri toplanmış ahlak, siyaset ve hukuka dair fikirlerin bir hülasasıdır.” S. Maksudî Arsal

* “Hakikatle iki buçuk asırdır bir ölüm kalım mücadelesi yapmakta olan Türk Milleti…” Mümtaz Turhan

* “Huzurun bir pahası var, bunu ödemek lazım”  Şevket Süreyya Aydemir

* “Düşünen ve inanan bir avuç insanın dünyayı değiştirebileceğinden asla şüphe etmeyin. Aslına bakarsınız, şimdiye kadar dünyayı değiştiren hep onlar olmuştur.” Margaret Me