«

»

Eki 24

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

* “Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir” Baruch Spinoza                                                                                      

* “Anlatılmayan hikâyeler için bir dinleyici bulmaya, doğuştan bizim olan hikâyeleri anlatma iznine ihtiyaç duyarız. Yoksa durumumuz ormanda düşen ağacınkine benzer. Yani “kim olduğunuzu dinleyen biri yoksa anlatamazsınız” Keen ve Fox   

* “Dolayısıyla anlatabileceği sayısız hikâye sessizce yıpranarak ölür. Ne yazık ki “büyük hikâyeler hiçbir zaman anlatılmaz: Mezarlık taşlarının altında yatarlar veya toz ya da kuma dönüşmüşlerdir” Surmelian                                                                                                                                                           

* “Var olmak, kendini aldatmadan kök salmaktır.” Hauerwas                                                                                   

* “Her laf cevap istemez” Cenap Şahabettin                                                                                                       

* “Hayat bir tiyatrodur, hepimiz birbirimize karşı performans sergileriz!” Erving Goffman                              

* “Mutlaka kusurlarınızı yüzünüze söyleyebilecek arkadaşlar bulun”  Nicolas Boileau                                     

* “Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu! Memleketini en burhanlı ve müşkül anlarda

zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet’in bugünkü feyizli devrinde de, askerlik tekniğinin bütün modern

silah ve vasıtalarıyla mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.       

Türk vatanının ve Türk camiasının şan ve şerefini, dahili ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna benim ve

büyük ulusumuzun tam inanç ve itimadımız vardır.” Mustafa Kemal Atatürk