«

»

Tem 22

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER

* Eğer bir tek insan ya da tek bir makam aynı zamanda, ister soylu, ister demokrat olsun, hem yasa çıkarmak, hem devletle ilgili kararları yerine getirmek, hem de özel kişiler

arasındaki anlaşmazlıklar ve işlenen suçlar hakkında yargı kararları vermek kudretine sahip olsaydı, genel bir felaket olurdu bu…” Montesquieu

* Alınyazın fanidir, fakat senin arzuların da fanidir. Ovidius

* Hayat düz bir yol değildir. Arada çıkarsınız. Çoğunlukla da inersiniz. Chateaubriand

* “Demokratik kurumların gelişiminde üç büyük kilometre taşı bulunmaktadır: Oylama yoluyla kamusal kararlara katılma hakkı, temsil etme hakkı ve muhalefet yapma hakkı.”

Robert A. Dahl

* “Yöneticiler, iktidara saltanat sürmek için değil, millete hizmet için getirilmişlerdir. Ulusa karşı olan görevlerini kötüye kullandıkları takdirde, şu ya da bu biçimde ulusal

iradenin kendi haklarında vereceği kararla karşılaşırlar. Ulus tarafından, ulus adına devleti yönetmeye yetkili kılınanlar, gerektiğinde ulusa hesap vermek zorunda olduklarını

bilmelidirler.” Mustafa Kemal Atatürk

* Rusya ise 36 ülkenin seçimlerine müdahale etmiş…                                                                                       

* Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama, büyük adam denir. Mencius