«

»

Tem 22

Altın Sözler

Altın Sözler

*Zulüm Allah’a isyandır:                                                                                                                                          

“Yâ eyyuhâ’l-lezîne âmenû kûnû kavvâmîne lillâhi şuhedâe bi’l-kıstı ve lâ yecrimennekum şeneânu kavmin alâ ellâ ta’dilû.”

(“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kavme (topluluğa) duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin.”) (Maide, 5/8).

* “İtme mir’âtı şiketse, seni yüz sürete kor” (kırma aynayı, o da seni yüz parça eder) der.

* “Eğer hak ile haksızlığı, kanun ile zorbalığı, adalet ile baskıyı birbirine karıştırırsanız, kalabalıklar da bunları birbirine karıştırmaya ve buna iştirak etmeye başlar.” Filozof Goerres

*Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.” Montesquieu

* Kaliteli insan işiyle, boş insan kişiyle uğraşır. Galip ERDEM                                                                                    

* Aynı dili değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir. Cemil MERİÇ                                                                  

* “Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapabilir. Asıl önemli olan, kayıplarımızdan kazanç sağlamaktır. Bu zekâ gerektirir. Akıllı insanlarla aptal insanlar arasındaki fark işte budur.” William Bolih