«

»

Şub 10

Altın Sözler

Altın Sözler

www.kenansahbaz.com

 

* “Yaşamak demek, karşı koymak demektir.” Goethe

* “El üstünde kimin eli? Hayatın eli” Bedri Rahmi Eyüboğlu

* “Yaşam, zamanın dayanılmaz saldırısına karşı koyma mücadelesidir” Hasan Yalçın

* “Ya kartal gibi göklerde süzülmeli ya da bir sürüngen gibi hayatın ayrıntılarında kaybolarak yaşama sevincini, bereketini, düş kırıklığını yaşamadan, yaşamın hiçbir ereğini kavramadan, bir solucan, bir tek hücreli basitliğinde, yol kenarında boy veren devedikeni umarsızlığında, yaşam denmeyecek bir hiçlikte yaşamalı.” Deniz Tural

* “İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir” Schopenhaur

* “Her kim yüz yıl yaşamasa, günah onun kendindedir” Osman Sarıveli (Azerbaycanlı Şair)

* “Demir tava geldi, kömür bitti; akıl başa geldi, ömür bitti” Atasözü

* “Hayatın bütün esrarını çözdüğün zaman ölümü arzularsın. Çünkü o da hayatın sırlarından biridir” Halil Cibran

* “Belki de hayat, onun karşımıza çıkardıklarıyla iyi geçinmek oyunudur” Tuna Kiremitçi

* “Bir yerde mücadele yoksa orada hayat yoktur” Ali Kurdoğlu

* “Avucunda iki çizgi, biri hayat diğeri de arta kalanlar…” Süleyman Güden