«

»

Eyl 04

Altın Sözler

Altın Sözler                                                                                                                                                                                                                                                             www.kenansahbaz.com

* “Bu ülkede namuslular da namussuzlar kadar cesur olmazsa, o ülkeye kurtuluş yoktur” İsmet İnönü

* “Artık biliyorum ki, bazı insanlar… Büyük çoğunluk, sonsuza dek böyle yaşayacak; çaresiz, kandırılmış, iktidarlara yenik düşmüş, hep ezik, hep horgörüde.” Selim İleri

* “Avam en az anladığına, en kuvvetle inanır.” Cenap Şahabettin

* “Her zaman sıradan ve bayağı bir adam olan yüzsüz, yalancı, bilgisiz biri; halk içinde tapınılacak konuma gelebilir. Ancak, aynı kimse aydınlatılmış bilgili bir halk tarafından sadece bir aşağılanma konusudur.” Cesare Beccaria

 * “Siyasal bir akım, soyguncuların desteğini sağlamadan oy çoğunluğu elde edemez” “Demokrasi, düzenbaz bir azınlık tarafından atanma yerine, yetersiz bir çoğunluk tarafından seçilmeyi getirdi.” Bernard Shaw

 *”Katıksız demokrasi, ayak takımının despotizmidir.” Voltaire

* “Politikayı yok edip yerine doğruluğu koymalıyız.” “Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür”  Albert Camus

* “1 kişinin 99 kişi üzerinde egemen olduğu rejime monarşi, 10 kişinin 90 kişi üzerinde egemen olanına oligarşi ama 51 kişi 49 kişi üzerinde egemense ona demokrasi diyorlar” Tolstoy.

* “Politika anarşiyle despotluk arasında sürekli yenilenen yanılsamalarla canlandırılan bir geliş-gidiştir.” Enistein