«

»

May 12

“AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE” DEDİRTMEYİN! (K.Ş)

“AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE” DEDİRTMEYİN! (K.Ş)

 

Erdoğan‘a, 2001 yılında daha partiyi kurmadan önce ABD’den gönderilen ve AKP programı haline getirilen gizli belgenin giriş bölümünde şöyle deniliyordu:

“Mr. Erdoğan, Ankara, küreselleşmenin gerekliliğini anlamak ve dünyada geçerli olan kurallara uyum sağlamak zorundadır. Ankara şunu da anlamalıdır ki, uygun gördüğü kuralları uygulayıp,  kendi çıkarlarına uymayanları reddetmesi mümkün değildir… Küreselleşmenin bir adı da şehirleşmedir. Ankara, yerel yönetimlere otonomi vermek ve milli hükümetin fonksiyonlarını yerel düzeyde merkezi olmaktan çıkarmak zorundadır. Dünya, bütün hükümetlerden bunu istemektedir.”

Belgede “dünya” kelimesiyle kastedilen, dünyayı yönetmeye çalışan güç merkezleridir. Yani ABD veya Avrupa değil, dünya hükümeti kurmaya çalışan örgütlerdir. “Ankara” kelimesiyle de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ayakta tutan güçler esas alınmıştır.

İstanbul’da seçimi kaybettikleri halde neden teslim etmek istemedikleri belli değil mi?

Modelleri bozulacak!

Gerçi CHP de Avrupa Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı’na Türkiye’nin koyduğu çekinceleri kaldıracağını vaat etmektedir!

Bu durumda ne demeli?

 

 

Alıntı: Arslan Bulut