«

»

Eki 06

Akıllı Çocuk

Akıllı Çocuk 

Küçük Ali okula başlar başlamaz öğretmeni Aysel’e gidip yerinin birinci sınıf olmadığını üçüncü sınıfta olması gerektiğini söyler durur.

Hatta ablasının üçüncü sınıfta olduğunu kendisinin ondan daha akıllı olduğunu ve en az üçüncü sınıfta olması gerektiğini söyler.

Bu duruma dayanamayan Aysel öğretmen Ali’yi alıp okul müdürünün yanına götürür. Durumu izah eder okul müdürü de imtihan edelim uygunsa geçirelim der.

Ali’ye bir kaç soru yöneltir: ”İki kere iki?”

Ali hemen “Dört” diye cevap verir.

“Sekiz kere dokuz?”

Ali “yetmiş iki” der.

“Kaç mevsim var?”

Ali “dört” der.

Sınıf öğretmeni Aysel de Ali’yi imtihan etmek ister:

“Ali ineklerde dört tane bende iki tane olan şey nedir?” deyince Ali ayak diye cevaplar.

“Peki, senin pantolonunda olup benim pantolonumda olmayan şey nedir?” deyince “cep” diye cevap verir Ali.

Bunun üzerine öğretmen müdüre dönüp:

“Hocam bu çocuğu 5. sınıfa koyalım. Çünkü ben son iki soruya doğru cevap veremedim o verdi” der.