«

»

Kas 18

ADEM’İN YARATILIŞI (1)

ADEM’İN YARATILIŞI  (1)

 

Hacı Bektaş Veli’nin yazdığı söylenilen (onun olmadığı yönünde de iddialar var) “Makalat” adlı kitapta Adem’in yaratıldığı 60 çeşit toprak ayrıntılanarak sayılıyor :

 

“Adem’in vücudunu Medine toprağından yarattı.

Başını Beytü’l Makdis (Kudüs) toprağından,

Yüzünü Kabe toprağından,

Kulağını Tûr-ı Sina (Hz. Musa’nın Allah’ın tecellisi ile karşılaştığı ve konuştuğu, Sina yarımadasında bulunan dağ) toprağından,

Ağzını Medine‘nin doğu toprağından,

Burnunu Dımaşık (Şam) toprağından,

Dudaklarını Berberiyye (Kuzey Afrika) toprağından,

Sakalını cennet toprağından,

Dilini Buhara toprağından,

Dİşlerini Harezm toprağından,

Boynunu Çin toprağından,

Kollarını Yemen toprağından,

Sağ elini Mısır toprağından,

Sol elini Fars toprağından,

Tırnaklarını Hıtay toprağından,

Parmaklarını Sistan toprağından,

Göğsünü Irak toprağından,

Karnını Huzistan toprağından,

Sırtını Hemedan toprağından,

Cinsel organını Hindistan toprağından,

Hayalarını Bizans toprağından,

Oyluklarını Türkistan toprağından,

Dizlerini Kırım toprağından,

Dirseklerini Antalya toprağından,

Topuklarını Rum toprağından,

Ayaklarını Frengistan topraklarından yarattı.” 

 

Görüldüğü gibi Adem’in önemli organları Arap ve Yahudi topraklarından, sakalı cennetten (nedense), geriye kalanlar da şurdan burdan… Amerika toprağı yok, Afrika’nın kuzeyi dışında kalan bölümü yok. Avustralya, Yeni Zelanda ve İskandinavya yok…

 

Sizce de komik, saçma, uydurma ve cahilce değil mi?…

 

 

 

Alıntı