«

»

Kas 08

“ADAM” OLAMAMIŞLARA…

“ADAM” OLAMAMIŞLARA…

 Deli raporu ile ortalığı bulandıran ağzı salya saçan biri  “Millî” şairimiz için;

-Hâlâ ‘Korkma’ diye başlıyorsun.. Neden korkacağım ulan p.. k.. Mehmet Akif serserinin teki.. Diyebiliyor Tek andımız İstişklal Marşı diyenlerden, Milli ve Yerli olanlardan tık yok

Kurtuluş Savaşımız için.. “Keşke Yunan galip gelseydi” dediği halde o savaş sonrası kurulan devletin kurumlarında görev yapanlar yine sessiz. Adeta bu ifadelerden memnun olmuşlar gibi…

 

“Mukaddes yol” nedir bilmeyen nasipsizin hedefinde başka “Millî” bir değerimiz vardı..

“Dayandı bu kahra, şevki sönmedi; Tuttuğu mukaddes yoldan dönmedi.” diyen bir inanç abidesi Ziya Gökalp vardı..

 

Bu mahlûkun hedefinde;

“Başka uluslar, çağdaş uygarlığa erişmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar..

Oysa Türklerin çağdaş uygarlığa erişmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.”

Diyen o “Millî” efsane  Ziya Gökalp vardı..

Türk Millîyetçiliği’nin fikir babası Ziya Gökalp.. Diyarbakır Çermik’li Ziya Gökalp.. “Türkçülüğün Esasları”nı yazan Ziya Gökalp..

Gökalp hakkında söylediklerini içine sindiren yerli ve milliler “Türkçüler Ziya Gökalp’i adam sanırlar..” Demesine de sessiz kaldılar

Gen tohumu incelense Ziya Gökalp‘ten rahatsız olması normaldir..

Ziya Gökalp, Sultan Alparslan’ın Bizans elçisine verdiği dersi şöyle anlatır;

“Artık yeter!

Söyleme ey uğursuz tercüman!

Bir elçi olmasaydın, işin olurdu yaman..

Git, söyle Kayser’ine, “Hak, esirger dinini ;

Kolay değil fethetmek, arslanların inini.

İslamiyet, bir kızdır; bekçisi, Türk bir arslan!

Elinde dal kılıcı, bekler onu her zaman!”..

“Git, söyle Kayser’ine, biz sulhü çok severiz..

Lakin harbe girersek, insan değil, ejderiz!

İslamiyet güneştir, biz, onun kıvılcımı..

Yenmeden, kına sokmam, çekersem kılıcımı!

Git söyle Kayser’ine, ufukların süsüyüz!

Baykuştan pervamız yok, biz şahin sürüsüyüz!”

Ziya Gökalp‘ın “Türklüğüne” laf edenlere karşı, Gökalp’ın Malta’da sürgündeyken (Ali Kemal’in “Ziya Gökalp Kürttür” yazısına karşılık) yazdığı şu mısralar kurşundur.

“Türk olsam olmasam ben Türk dostuyum,

Türk olsan olmasan sen Türk düşmanı!

Çünkü benim gayem Türkü yaşatmak,

Seninki öldürmek her yaşatanı!

Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır:

Sırtımdan alınmaz, çünkü kürk değil!

Türklük hadimine ‘Türk değil! ‘ diyen

Soyca Türk olsa da ‘piçtir’, Türk değil!”

 

Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy‘da bu ve benzeri hainler için “Yurduma alçakları uğratma” demiş Mehmet Akif Ersoy ile arkadaş olmayanlar yine sus pus…

“Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.”