Aylık Arşiv: Nisan 2022

Nis 30

NESİMÎ

NESİMÎ İmadeddin Nesimî (MÖ 1417, Halep) veya uzun olarak Seyid Ali İmadeddin Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda yaşamış Hurufi meşrep Türk divan şairi. Kökeni ve doğum yeri                                                                                                                         Nesimi’nin yaşamı hakkında bugün elimizde çok sınırlı bilgiler bulunmaktadır ve değişik kaynaklardan sağlanan bilgiler de çok kere birbiriyle çelişkilidir. Adı İbn Hâcer el-Askalanî‘nin eserinde Nesimüddin, Sıbt İbnü’l-Acemi‘nin eserinde Ali ve diğer bazı kaynaklarda Celaleddin ve Ömer olarak geçmektir. İmamüddin gerçek …

Devamını oku »

Nis 29

ALLAH SEVGİSİNİN YERİNE BAŞKA SEVGİ KOYMAYIN

ALLAH SEVGİSİNİN YERİNE BAŞKA SEVGİ KOYMAYIN   Yeremya peygamber zamanında insanlar Allah’ı unutmuşlardı ve tüm dünyada bir benzeri yok diye yalnızca mabetle öğünüyorlardı; o zaman Allah gazaba gelip, bir orduyla Babil kralı Buhtunnasır’a kutsal şehri aldırdı ve kutlu mabetle birlikte yaktırdı. O kadar ki, Allah’ın peygamberlerinin dokunmak (korkusuyla) titrediği tüm kutsal şeyler kötülük dolu kâfirlerin …

Devamını oku »

Nis 28

İMDAT EYLE İSLAM’A ER RAHMAN-I, ER RAHİM!

İMDAT EYLE İSLAM’A ER RAHMAN-I, ER RAHİM!   Bu mudur medeniyet lağım, lağım akmakta.. Senin has kullarını diri diri yakmakta.. Şeytanlaşmış bedenler sırıtarak bakmakta.. İmdat eyle İslam’a er Rahman-ı er Rahim!   Deccal ile Şeytan bir, zulüm zulüm çağlıyor Mazlumların ahı var, yürekleri dağlıyor İslam Âlemi şimdi perişan kan ağlıyor İmdat eyle İslam’a er Rahman-ı …

Devamını oku »

Nis 27

ULUS GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

ULUS GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN   DÜNYADA TÜRKLER NASIL ANILIR? Türkler günümüzde Doğu Sibirya’dan Orta Asya’ya, Anadolu’dan, Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyaya dağılmış vaziyettedir. Şu anda bağımsız olan 7 Türk ülkesi, yarı bağımsız olan 15 adet Türk devleti var. Bunlar, Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan, Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Şunhua Salar, Rusya’ya …

Devamını oku »

Nis 26

ALTIN SÖZLER

ALTIN SÖZLER * “Sizden biri kötü, çirkin bir şey görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Fakat bu sonuncusu İmanın en zayıfıdır” Hz. Muhammed * “Tanrı’nın evi insanların yüreğidir. Siz bütün kötülükleri yüreğinize dolduruyorsunuz, sonra da Tanrı için koca koca evler yapıyorsunuz. Sizi atımın nalları altında ezmek …

Devamını oku »

Nis 25

GÜLLÜBAĞ BOĞAZI TUNELLERİ

GÜLLÜBAĞ BOĞAZI TUNELLERİ   4 Eylül 1933 de başlanmış, 14 Ekim 1939 bitirilmiştir ”Büyük bir başarı gibi, geçenden de, geçmeyenden de şimdilik bir araba için 200 lira “cık” ödeyeceğimiz, Çanakkale Köprüsü açıldı. Resmini paylaştığım yer de Sivas Erzurum demiryolunun geçtiği Kemah’ta ki Güllübağ Boğazı. Dağların Karasu’ya görüldüğü gibi dik indiği, resimde gördüğünüz üç tünel gibi …

Devamını oku »

Nis 24

BÂRÎ TEÂLÂ’DAN ÜMİDİNİ KESİYOR!

BÂRÎ TEÂLÂ’DAN ÜMİDİNİ KESİYOR! Sene 1918… Vatanın her köşesi muhtelif düşman kuvvetleri tarafından işgal edilmekte… İstanbul da İngilizlerin payına düşmüş. Sokak sokak, ev ev baskınlar yapılmakta… Cephelerden dönenler, işgal sahalarından geri çekilenler, yaralıların yürek sızlatan manzaraları… Hasılı bir facia yaşanmakta İstanbul’da. Millî ruhun ve ülkünün sembollerinden merhum Ahmet Hikmet Müftüoğlu bu hali yaşayanlardan biri. Gördüklerini …

Devamını oku »

Nis 23

ÂDEM ASİ OLDU VE YOLUNU ŞAŞIRDI

ÂDEM ASİ OLDU VE YOLUNU ŞAŞIRDI Ben de mealleri inceledim. Ama Hocamın yazısını paylaşmayı daha uygun gördüm Başlığa bakıp sakın kalemimi kırmayın, sakın dilimi koparmayın. Sakın bunun ilkellik olduğunu, Hz. Âdem’e hakaret ettiğimi iddia etmeyin. Sakın başlıktaki sözü inkâr etmeye kalkmayın. Yoksa Allah korusun, Kur’an’ı yani Allah’ın sözünü inkâr etmiş olursunuz. İnkâr etmiş olursunuz çünkü …

Devamını oku »

Nis 22

“EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH!”

“EŞHEDÜ EN LA İLAHE İLLALLAH!”   1990’lar.. Amerikalı, zengin birisi dört motorlu bir jetle bizim buralarda dolaşıyor, altımızdaki Orta Doğu coğrafyasında, Arap Yarımadası’nda da dolaşıyor. Yemen civarında bir yerde dört motordan biri stop ediyor. Kuleyi arıyor: -Selamünaleyküm ey kule! -Aleyna ve aleykümselam ey Yanki! Ya kule, benim dört motorlu bir jetim var; 1 motor stop …

Devamını oku »

Nis 21

DIRAR MESCİDİ

DIRAR MESCİDİ Sözlükte “zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek” anlamına gelen dırâr kelimesi mescid kelimesiyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de “mesciden dırâren” şeklinde geçmekte (et-Tevbe 9/107) ve âyette münafıkların yaptığı bu mescidden bahsedilmektedir. İslâm literatüründe yaygın olarak Mescidü’d-dırâr adıyla bilinen mescid, nâdiren Mescidü’ş-şikâk veya Mescidü’n-nifâk diye de anılır (İbn Hişâm, IV, 530; Taberî, XI, 18, 19). Münafıklar İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek yayılmasından …

Devamını oku »

Eski yazılar «