«

»

Oca 02

Yeni Anayasa Diktatör Esad’ın Anayasasından Alındı iddiası

Yeni Anayasa Diktatör Esad’ın Anayasasından Alındı iddiası

www.kenansahbaz.com

CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ise Meclis kürsüsünden AKP’nin anayasa taslağının, “Diktatör Esad’ın anayasasından alınma olduğunu” söyledi ve 21 maddelik öneriyle Suriye anayasasını karşılaştırdı:

Suriye Anayasası 93. madde: Cumhuriyet başkanı -cumhurbaşkanı- bu anayasada tanınan sınırlar dahilinde yürütme yetkisini uygular.

AKP’nin anayasasındaki 8. madde: Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

Suriye Anayasası 95. madde: Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı seçer, görevlerinin bir kısmını onlara verir. Ayrıca bakanları atar, istifalarını kabul eder, görevlerinden uzaklaştırır.

AKP’nin anayasasındaki 104. madde: Cumhurbaşkanı, yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir.

Suriye Anayasası 107. madde: Cumhurbaşkanı Halk Meclisi’ni feshedebilir.

AKP’nin anayasasındaki 116. madde: Cumhurbaşkanı Meclis’i feshedebilir.

Suriye Anayasası 139. madde: Anayasa Mahkemesi üyelerini Cumhurbaşkanı atar.

AKP’nin anayasasındaki 146. madde: 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini Cumhurbaşkanı atar, 3’ünü de Meclis atar.

Suriye Anayasası 74. ve 77. madde: Meclis, bütçeyi yeni mali yılın başlangıcından önce onaylamazsa bir önceki mali yıl, yeni mali yıl onaylanıncaya kadar yürürlükte kalır.

AKP’nin anayasasındaki 116. madde: Bütçe, Meclis tarafından kabul edilmediği takdirde, eski yılın bütçesi artırılarak devam eder.

Şimdi, “15 Temmuz, Türkiye’de Esad veya Hitler rejimi kurmak için zemin hazırlama operasyonu muydu?” sorusuna cevap bulunup milletin kafa karışıklığına son verilmeli.

Kaynak:  Arslan BULUT