«

»

May 03

12 YILDA 13 MİLYON TÜRK KATLEDENLERİN 125 YILLIK GİZLİ KARARI!

12 YILDA 13 MİLYON TÜRK KATLEDENLERİN 125 YILLIK GİZLİ KARARI!

ABD Başkanı Biden’ın Ermeni soykırımı ifadesini kullanması üzerine Prof. Dr. Tolga Yarman, 2019 yılında bana yaptığı açıklamayı güncelledi ve “Sekiz milyon Suriyelinin yerlerinden yurtlarından edildiği, yani tehcir edildiği ayrıca milyonlarcasının öldürüldüğü süreç, Allah aşkına, daha dün vukua gelmedi mi?” diye yazdı.

***

Aslında 1915’te; öncesinde ve sonrasında gerçekte neler olduğunu, Genelkurmay Başkanlığı’nın kendi basımevinde bastırdığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi kitabının, 1908-1920 arasındaki durumun anlatıldığı üçüncü cilt, altıncı kısmında, 48-51’inci sayfalarında rakamlarla anlatılıyor.

Prof. Dr. Sait Yılmaz, bu verileri “Asıl soykırıma uğrayan Türklerdir” başlığı altında bir bilgi notu olarak yayınladı. Son olarak “Postmodern İstihbarat” adlı çok kıymetli yeni bir eseri çıkan Sait Yılmaz’ın naklettiği veriler şöyle:

“1908 yılında Osmanlı genel nüfusu 32.101.384 kişi idi. Bu nüfusun 26.625.993’ü Müslüman Türkler, Araplar, bir kısım Arnavut, Boşnak ve Kürtlerdi. Geriye kalan 5.475.391 kişi de çeşitli millet ve mezheplerden Hristiyanlardı.

1911-1912 Trablusgarp Savaşı nedeni ile 1.310.000 kişi, 1912-1913 Balkan Savaşı ile de 3.490.656 kişi elden çıktı. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı’na 27.300.278 genel nüfusu ile girildi. Nüfusun yüzde 41’i Türk, yüzde 28’i Arap ve yüzde 5’i Kürt, geri kalanı ise Müslüman olmayan diğer unsurlardı.

1919 yılında İstanbul Hükümeti barış konferansında verdiği muhtırada savaş sonrası nüfusu şöyle açıklamıştı:

Anadolu ve vilayetlerinde kalan 11.750.000 nüfusun yüzde 78’i yani 9.291.346’sı Müslüman Türkler ve Kürtler, yüzde 9’u yani 1.014.612’si Rumlar, yüzde 5’i yani 542 bin 572’si Ermeni, yüzde 8’i ise Musevi ve diğer yabancı unsurlar…

Anadolu’nun kontrolü dışında İstanbul’da 823.482 (580.482’si Türk ve 242.550’i Rum ve Ermeni olmak üzere 823.482 kişi yaşamaktaydı.) Doğu Trakya’da 631.094 nüfus bulunmaktaydı. Yabancılar ile iş birliği içindeki yaklaşık 1.5 milyon Rum ve Ermeni nüfustan çıkarıldığında İstiklal Savaşı’na giren Türk nüfusunun 9.441.894 olduğu anlaşılır.

Bu durumda Osmanlı Devleti 1908’den 1920 yılına kadar 12 yıl zarfında 22.659.490 insanını kaybetmiştir.

1911 yılında 22.5 milyon olan Türk nüfusu ise 1923 yılına gelindiğinde 9.5 milyona inmiştir.

Yani 12 yılda 13 milyon Türk katledilmiştir.”

Peki ABD’nin o zamanki hedefi neydi? ABD Kongresi, 1896 yılında Türkiye’nin Hristiyanlaştırılması için yapılacakları karara bağlamıştı. 100 yıl geçtikten sonra açıklanan belgeyi emekli amiral İlker Güven 2007’de bulup yayınlamıştı. Ben de o tarihten beri zaman zaman bu belgeye atıf yaparım.

Gizli kararın c ve d paragrafları şöyleydi:

* “Uluslararası Hıristiyan Komitesince geçici bir Hıristiyan yöneticinin Türkiye’nin başkanı olarak seçilmesini müteakip, Osmanlı İmparatorluğu’nun mevcut bölgelerinin sınırlarla ayrılması, bu bölgelerin Hıristiyan eyaletleri kabul edilip, Hıristiyan gücünün Türkiye Birleşik Devletleri adında toplanması sağlanacaktır.

* Geçici hükümet Türkiye Birleşik Devletlerinin sınırlarının içerisindeki etnik özelliklerine uygun olarak oluşacak Ermeni devleti müttefikimize, tüm Hıristiyan devletlerinin askerî destek sağlamaları istenecektir.”

***

Kısacası, Türkiye topraklarını işgal etmek için “Ermeni soykırımı” iddialarını uydurdular. Türk Milleti, milyonlarca evladını şehit verdikten sonra Atatürk dehası ile bu tehdidi savuşturdu.

Son dönemde bu yalanları yeniden pişirdiler. Maksat bugün de aynıdır. Nüfusu 83 milyonu aşan Türk kimlikli Türkiye işlerine gelmiyor.

İçeride kim ki Atatürk’e düşmanlık ediyor; biliniz ki ABD Kongresi’nin bu kararına hizmet etmektedir!..

 

 

Alıntı